Scientific Publications

Journal Article (3)

1.
Journal Article
Foblets, M.-C.: Asielrecht en erkenningsprocedure in België: het proces van een procedure. Panopticon 7 (4), pp. 345 - 353 (1986)
2.
Journal Article
Foblets, M.-C.: "Extra-collegegeld voor buitenlandse studenten aan Belgische universiteiten"? Jura Falconis 1985/86 (4), pp. 535 - 544 (1986)
3.
Journal Article
Hann, C.: Notes from a medical college. Cambridge Anthropology 11 (3), pp. 104 - 108 (1986)

Book Review (8)

4.
Book Review
Eidson, J. R.: Ethnologie als Sozialwissenschaft. Ernst Wilhelm Müller, René König, Klaus-Peter Koepping, and Paul Drechsel, eds. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 26. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1984. American Anthropologist 88 (4), pp. 969 - 970 (1986)
5.
Book Review
Foblets, M.-C.: Cain, G.G., van Doorn, J.A.A., Köbben, A.J.F., Rex, J.A. en Simons, H.J., Etnische minderheden: wetenschap en beleid, (met voorwoord van J.P. Weiland), Boom/Denis, Meppel/Antwerpen, 1985, 109 p. Panopticon 7 (2), pp. 192 - 193 (1986)
6.
Book Review
Foblets, M.-C.: Gelijk geregeld: over de rechtspositie van duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen, Ars Aequi Libri (Nijmegen), 1984, 232 p., met bijdragen van J.C.M. Leijten, Thomas Hessels, Thom Holterman, Harry Staal, H.P. Vonhögen, A.H.J. Swart, H.U. Jessurun D'Oliveira, P. van Dijk en R.M.A. Guldemond, P. Baudoin, en de congrescommissie. Panopticon 7 (2), pp. 193 - 195 (1986)
7.
Book Review
Foblets, M.-C.: Philippart, F. en Stroobants, M., Burgerlijke stand - nationaliteit, vreemdelingen (Oranjebook-serie, 2), Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Vanden Broele, Brugge, 1985, 178 p. Panopticon 7 (2), p. 195 (1986)
8.
Book Review
Foblets, M.-C.: Verwilghen Michel, Le Code de la nationalité belge, Loi du 28 juin 1984, Formules d'application en Français et en Néerlandais, Bruylant, Brussel, 1985, 673 p. Panopticon 7 (3), pp. 301 - 304 (1986)
9.
Book Review
Foblets, M.-C.: 'Antidiskriminatie in beweging' Liga voor Mensenrechten, Brussel, 1985, 34 p. Panopticon 7 (3), p. 304 (1986)
10.
Book Review
Foblets, M.-C.: Hubeau, B., Rechtshandelingen van vreemdelingen in verband met hun woonsituatie: kroniek van een wandeling op en over de grenzen van het binded karakter van overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, 120 p. Panopticon 7, pp. 409 - 411 (1986)
11.
Book Review
Görlich, J.: Brandewie, Ernest: Contrast and Context in New Guinea Culture. The Case of the Mbowamb of the Central Highlands. St. Augustin: Anthropos Institute, 1981 (Studia Instituti Anthropos, 39); Robbins, Sterling: Auyana. Those Who Held onto Home. Seattle and London: University of Washington Press, 1982 (Anthropological Studies in Eastern Highlands of New Guinea, 6). Anthropos 81 (1/3), p. 307 - 307 (1986)
Go to Editor View