Book Review (434)

6081.
Book Review
Foblets, M.-C.: Hubeau, B., Rechtshandelingen van vreemdelingen in verband met hun woonsituatie: kroniek van een wandeling op en over de grenzen van het binded karakter van overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, 120 p. Panopticon 7, pp. 409 - 411 (1986)
6082.
Book Review
Foblets, M.-C.: Philippart, F. en Stroobants, M., Burgerlijke stand - nationaliteit, vreemdelingen (Oranjebook-serie, 2), Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Vanden Broele, Brugge, 1985, 178 p. Panopticon 7 (2), p. 195 (1986)
6083.
Book Review
Foblets, M.-C.: 'Antidiskriminatie in beweging' Liga voor Mensenrechten, Brussel, 1985, 34 p. Panopticon 7 (3), p. 304 (1986)
6084.
Book Review
Görlich, J.: Brandewie, Ernest: Contrast and Context in New Guinea Culture. The Case of the Mbowamb of the Central Highlands. St. Augustin: Anthropos Institute, 1981 (Studia Instituti Anthropos, 39); Robbins, Sterling: Auyana. Those Who Held onto Home. Seattle and London: University of Washington Press, 1982 (Anthropological Studies in Eastern Highlands of New Guinea, 6). Anthropos 81 (1/3), p. 307 - 307 (1986)
6085.
Book Review
Foblets, M.-C.: Entzinger, H.B., Het minderhedenbeleid: dilemma's voor de overheid in Nederland en in zes andere immigratielanden in Europa. Panopticon 6 (4), pp. 396 - 398 (1985)
6086.
Book Review
Foblets, M.-C.: Martens, Albert en Moulaert, Frank (red.), 'Buitenlandse minderheden in Vlaanderen - België: wetenschappelijke inzichten en overheidsbeleid, de Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1985, 332 p. Panopticon 6 (5), pp. 494 - 495 (1985)
6087.
Book Review
Foblets, M.-C.: Boeles, P., Vreemdelingenrecht en Nederlanderschap, tweede geheel herziene druk, Serie Praktijk-handelingen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1984, 231 p. Panopticon 6 (4), pp. 395 - 396 (1985)
6088.
Book Review
Hann, C.: Sabean, David Warren. Power in the blood: popular culture and village discourse in early modern Germany. Cambridge: Univ. Press, 1984. Man 20 (4), p. 777 - 777 (1985)
6089.
Book Review
Reyna, S. P.: Economic anthropology: topics and theories. American Anthropologist 87 (1), pp. 172 - 173 (1985)
6090.
Book Review
Eidson, J. R.: Life is like a chicken coop ladder: a portrait of German culture through folklore. Alan Dundes. New York: Columbia University Press, 1984. Anthropological Quarterly 57 (2), pp. 96 - 98 (1984)
6091.
Book Review
Boon, J. A.; Eidson, J. R.: Indonesische Reisrituale [Indonesian Rice Rituals]. By Gera van der Weijden. Basel: Stiftung zur Förderung des Museums für Völkerkunde Basel (Basler Beitrage zur Ethnologie, Vol. 20), 1981.; Die Altindonesischen Religionen [The Old Indonesian Religions]. By Waldemar Stöhr. Leiden: E. J. Brill (Handbuch der Orientalistik, 3rd section: Indonesia, Malaysia, and the Philippines), 1976. The Journal of Asian Studies 42 (3), pp. 730 - 733 (1983)
6092.
Book Review
Hann, C.: Beck, Sam & John W. Cole (eds.): Ethnicity and nationalism in southeastern Europe (Pap. Eur. Med. antrop. sociol. Cent. 14). Amsterdam: Antropologisch-Sociologisch Centrum, 1981. Man 18 (2), p. 414 (1983)
6093.
Book Review
Görlich, J.: Burkhard Ganzer: Kategorie und Verwandtschaftsterminologie in der Theorie der präskriptiven Allianz. Europäische Hochschulschriften. Reihe XIX: Volkskunde/Ethnologie, Bd. 6. Frankfurt/M u.a.: Peter Lang, 1979. Tribus 30, pp. 265 - 267 (1981)
6094.
Book Review
Görlich, J.: Wolfgang Rudolph / Peter Tschohl: Systematische Anthropologie. München: Fink. 1977. Tribus 28, pp. 149 - 151 (1979)
6095.
Book Review
Reyna, S. P.: L'homme, le fait social et le fait politique: Georges Davy. American Anthropologist 78 (3), pp. 654 - 655 (1976)

Collected Edition (309)

6096.
Collected Edition
Mikuš, M.; Rodik, P. (Eds.): Households and financialization in Europe: mapping variegated patterns in semi-peripheries. Routledge, London; New York (2021), XII, 184 pp.
6097.
Collected Edition
Björkman, L. (Ed.): Bombay Brokers. Duke University Press, Durham; London (2021), XII, 452 pp.
6098.
Collected Edition
Foblets, M.-C.; Leboeuf, L. (Eds.): Humanitarian admission to Europe: the law between promises and constraints. Nomos; Hart, Baden-Baden; Oxford (2020), 371 pp.
6099.
Collected Edition
Baas, M. (Ed.): The Asian migrant's body: emotion, gender and sexuality. Amsterdam University Press, Amsterdam (2020), 210 pp.
6100.
Collected Edition
Baas, M. (Ed.): The migration industry in Asia: brokerage, gender and precarity. Palgrave Macmillan, Singapore (2020), IX, 136 pp.
Go to Editor View