Rezension (433)

6061.
Rezension
Hann, C.: Roy Ellen, Ernest Gellner, Grażyna Kubica and Janusz Mucha (eds.): Malinowski between two worlds: the Polish roots of an anthropological tradition, Cambridge University Press, Cambridge, 1988. Cambridge Anthropology 13 (1), S. 95 - 97 (1988)
6062.
Rezension
Foblets, M.-C.: Aalberts, drs. M.M.J., Gezinsvorming door jonge migranten: verslag van de evaluatiestudie, W.O.D.C.-rapport 60, Staatsuitgeverij 's-Gravenhage, 1985, 93 p. Panopticon 8 (1), S. 104 - 108 (1987)
6063.
Rezension
Foblets, M.-C.: Koens, M.J.C., Jeugdige buitenlanders en recht, Deventer/Zwolle, Van Loghun Slaterus/Tjeenk Willink, ('Recht en Welzijn', 17), 1984, 149 p. Panopticon 8 (2), S. 181 - 182 (1987)
6064.
Rezension
Hann, C.: Adam Kuper: South Africa and the Anthropologist. Routledge & Kegan Paul, London. 1987.: David Riches (ed.): The anthropology of violence. Basil Blackwell, Oxford. 1986. Cambridge Anthropology 12 (1), S. 98 - 101 (1987)
6065.
Rezension
Eidson, J. R.: Ethnologie als Sozialwissenschaft. Ernst Wilhelm Müller, René König, Klaus-Peter Koepping, and Paul Drechsel, eds. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, Sonderheft 26. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1984. American Anthropologist 88 (4), S. 969 - 970 (1986)
6066.
Rezension
Foblets, M.-C.: Cain, G.G., van Doorn, J.A.A., Köbben, A.J.F., Rex, J.A. en Simons, H.J., Etnische minderheden: wetenschap en beleid, (met voorwoord van J.P. Weiland), Boom/Denis, Meppel/Antwerpen, 1985, 109 p. Panopticon 7 (2), S. 192 - 193 (1986)
6067.
Rezension
Foblets, M.-C.: Gelijk geregeld: over de rechtspositie van duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen, Ars Aequi Libri (Nijmegen), 1984, 232 p., met bijdragen van J.C.M. Leijten, Thomas Hessels, Thom Holterman, Harry Staal, H.P. Vonhögen, A.H.J. Swart, H.U. Jessurun D'Oliveira, P. van Dijk en R.M.A. Guldemond, P. Baudoin, en de congrescommissie. Panopticon 7 (2), S. 193 - 195 (1986)
6068.
Rezension
Foblets, M.-C.: Verwilghen Michel, Le Code de la nationalité belge, Loi du 28 juin 1984, Formules d'application en Français et en Néerlandais, Bruylant, Brussel, 1985, 673 p. Panopticon 7 (3), S. 301 - 304 (1986)
6069.
Rezension
Foblets, M.-C.: Hubeau, B., Rechtshandelingen van vreemdelingen in verband met hun woonsituatie: kroniek van een wandeling op en over de grenzen van het binded karakter van overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, 1985, 120 p. Panopticon 7, S. 409 - 411 (1986)
6070.
Rezension
Foblets, M.-C.: Philippart, F. en Stroobants, M., Burgerlijke stand - nationaliteit, vreemdelingen (Oranjebook-serie, 2), Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Vanden Broele, Brugge, 1985, 178 p. Panopticon 7 (2), S. 195 (1986)
6071.
Rezension
Foblets, M.-C.: 'Antidiskriminatie in beweging' Liga voor Mensenrechten, Brussel, 1985, 34 p. Panopticon 7 (3), S. 304 (1986)
6072.
Rezension
Görlich, J.: Brandewie, Ernest: Contrast and Context in New Guinea Culture. The Case of the Mbowamb of the Central Highlands. St. Augustin: Anthropos Institute, 1981 (Studia Instituti Anthropos, 39); Robbins, Sterling: Auyana. Those Who Held onto Home. Seattle and London: University of Washington Press, 1982 (Anthropological Studies in Eastern Highlands of New Guinea, 6). Anthropos 81 (1/3), S. 307 - 307 (1986)
6073.
Rezension
Foblets, M.-C.: Entzinger, H.B., Het minderhedenbeleid: dilemma's voor de overheid in Nederland en in zes andere immigratielanden in Europa. Panopticon 6 (4), S. 396 - 398 (1985)
6074.
Rezension
Foblets, M.-C.: Martens, Albert en Moulaert, Frank (red.), 'Buitenlandse minderheden in Vlaanderen - België: wetenschappelijke inzichten en overheidsbeleid, de Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen/Amsterdam, 1985, 332 p. Panopticon 6 (5), S. 494 - 495 (1985)
6075.
Rezension
Foblets, M.-C.: Boeles, P., Vreemdelingenrecht en Nederlanderschap, tweede geheel herziene druk, Serie Praktijk-handelingen, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1984, 231 p. Panopticon 6 (4), S. 395 - 396 (1985)
6076.
Rezension
Hann, C.: Sabean, David Warren. Power in the blood: popular culture and village discourse in early modern Germany. Cambridge: Univ. Press, 1984. Man 20 (4), S. 777 - 777 (1985)
6077.
Rezension
Reyna, S. P.: Economic anthropology: topics and theories. American Anthropologist 87 (1), S. 172 - 173 (1985)
6078.
Rezension
Eidson, J. R.: Life is like a chicken coop ladder: a portrait of German culture through folklore. Alan Dundes. New York: Columbia University Press, 1984. Anthropological Quarterly 57 (2), S. 96 - 98 (1984)
6079.
Rezension
Boon, J. A.; Eidson, J. R.: Indonesische Reisrituale [Indonesian Rice Rituals]. By Gera van der Weijden. Basel: Stiftung zur Förderung des Museums für Völkerkunde Basel (Basler Beitrage zur Ethnologie, Vol. 20), 1981.; Die Altindonesischen Religionen [The Old Indonesian Religions]. By Waldemar Stöhr. Leiden: E. J. Brill (Handbuch der Orientalistik, 3rd section: Indonesia, Malaysia, and the Philippines), 1976. The Journal of Asian Studies 42 (3), S. 730 - 733 (1983)
6080.
Rezension
Hann, C.: Beck, Sam & John W. Cole (eds.): Ethnicity and nationalism in southeastern Europe (Pap. Eur. Med. antrop. sociol. Cent. 14). Amsterdam: Antropologisch-Sociologisch Centrum, 1981. Man 18 (2), S. 414 (1983)
Zur Redakteursansicht